රජරට සරසවියේ සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය ලබන 23 වනදා යළි විවෘත වේ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මිහින්තලේ පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු ලබන 23 වනදා ආරම්භ වන බව උපකුලපති ආචාර්ය පී.එස්.කරුණාරත්න පවසනවා.

ඒ අනුව, ලබන 21 වනදා දින දහවල් 12 ත් පස්වරු 4 ත් අතර කාලය තුළ එම පීඨයේ සිසුන්ට නේවාසිකාගාර වෙත පැමිණෙන ලෙසටයි උපකුලපතිවරයා දැනුම් දෙන්නේ.

විශ්වවිද්‍යාලයේ අනෙකුත් පීඨ විවෘත කරන දිනය ඉදිරියේදී දැනුම්දීමට නියමිතයි.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *