මදුමාධව වහාම පොලිසියට කැදවයි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

පිවිතුරු හෙල උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාදව අරවින්ද මහතා මිනුවන්ගොඩ පොලිසිය විසින් කැදවා ඇත.

මිනුවන්ගොඩ ප‍්‍රදේශයේ ගැටුම්කාරී අවස්ථාවේදී ඒ මහතා එහි සිටීම ගැන ප‍්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීමට ඔහු කැදවා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *