මිනුවන්ගොඩට පැමිණි ව්‍යාජ ජාතිවාදී ප්‍රහාරකයෝ සිංහල වෙළෙදසැලුත් විනාශ කරලා

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ඊයේ (13) දින යම්කිසි සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් විසින් මිනුවන්ගොඩ නගරයේ සිදුකළ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාකාරකම් අතරතුර මුස්ලිම් වෙළෙදසැල් පමණක් නොව සිංහල වෙළෙදසැල් වලටද පහරදී අලාභ හානි සිදු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවී සති 3ක් යන තෙක් වගේ වගක් නොමැතිව සිට හිටිහැටියේම මුස්ලිම් විරෝධයක් ගොඩනගාගනිමින් මුස්ලිම් වෙළෙදසැල් විනාශ කිරීමට යැයි පිට ප්‍රදේශවලින් පැමිණි පිරිසක් විසින් මෙම විනාශය සිදු කර ඇත.

විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළේ මෙම ව්‍යාජ ජාතිවාදී ගැටුම් පිටුපස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් සිටිනා බවයි.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *