ගැටුම් කාරී සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ඩෑන් ප්‍රියසාද් අත්අඩංගුවට

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

සිංහලේ අපි සංවිධානයේ සභාපති ඩෑන් ප්‍රියසාද් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

මොහුව අද (14) සවස අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

ජනතාව කුපිත කිරීම යන චෝදනාව යටතේ මොහුව අත්අඩංගුවට  ගෙන ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේ ඩෑන් ප්‍රියාසාද් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මුස්ලිම් ජාතිකයින් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක නොවන නීතිය සිංහල ජාතිකයින් වෙනුවෙන් පමණක් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *