අද රාත්‍රී 9 සිට හෙට උදෑසන 4 දක්වා දිවයිනටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

අද රාත්‍රී 9 සිට හෙට (14) උදෑසන 4 දක්වා දිවයිනටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

වයඹ පළාතට පැනවූ ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙන තුරුම ක්‍රියාත්මක බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා කියා සිටියේ.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *