වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශයටත් ඇඳිරි නීතිය පැනවේ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශයටත් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා. 

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා කියා සිටියේ, හෙට (14) උදෑසන 6 වන තුරු ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි.

අද සවස සිට මුළු වයඹ පළාතම ආවරණය වන පරිදිද නැවත දැනුම්දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙනවා.

නීතිය කඩ කරන පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා කියා සිටියේ.

 

නැවත දැනුම් දෙන තුරු වයඹ පළාතටම ඇඳිරි නීතිය

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *