චීනය සමඟ සබඳතා ඉතා ශක්තිමත් බව ට්‍රම්ප් කියයි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

වෙළද යුද්ධයක් පැවතිය ද චීනය සමඟ සබදතා ඉතා ශක්තිමත් බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඞ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත්, පසුගිය දා ඇමරිකාව විසින් චීනයෙන් ආනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා සියයට 25ක තීරු බදු පැනවීමට තීරණය කර තිබුණා.

අදාළ බදු වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් චීනය කියා සිටියේ ඊට දැඩි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන බවයි.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *