ඉරාන : ඇමරිකානු සබඳතා යළි දෙදරයි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ඇමරිකාව සහ ඉරානය අතර ගොඩනැගී ආ සබඳතා මේ වනවිට බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඒ ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට පනවා ඇති නව සම්බාධක හේතුවෙන්.

න්‍යෂ්ටික වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව සහ ඉරානය අතර පවතින ගිවිසුමේ ඇතැම් කොන්දේසි කඩකිරීමට ඉරානය කටයුතු කිරීම හේතුවෙනුයි මෙලෙස නව සම්බාධක පනවා ඇත්තේ.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *