අද දවසේ කාළගුණය: නාවික සහ ධීවර කටයුතු අවදානම්

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

අද (07) දින කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා පොතුවිල් දක්වා වන වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමට ඉඩ කඩ පවතිබ බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *