පකිස්ථානු මුස්ලිම්වරු සිය ගණනක් ආරක්ෂාව පතා මීගමුවට….

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

කොළඹ රැදී සිටි පකිස්ථානු මුස්ලිම්වරු සිය ගණනක් තම ආරක්ෂාව පතා මේ වන විට මීගමුවට පැමිණ තිබෙන බව Reuters පුවත් සේවය අද වාර්තා කළා.

ඔවුන් මීගමුවේ මුස්ලිම් පල්ලිවල රැදී සිටින අතර කොළබ ඔවුන් රැදී සිටි නිවාස වලට අසල්වාසින්ගෙන් ප්‍රහාර එල්ල වීමත් නිවාස අයිතිකරුවන් ඔවුන්ට නිවාස ලබාදීම අකමැති වීමත් හේතුවෙන් මොවුන් පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ මීගමුවට පැමිණ තිබෙනවා.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *