මරාගෙන මැරුණු ඉම්සාත් සහ ඔහුගේ පියාගේ තවත් ඡායාරූපයක් එළියට…..

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

මරාගෙන මැරුණ ප්‍රහාරයක් දියත් කළ ඉස්මාත් අහ්මඩ් ඉබ්‍රහිම් සහ ඔහුගේ පියා සහභාගී වූ උත්සවයකදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේරසිංහ සමගින් ගන්නා ලද ඡායාරූපයක් CNN පුවත් සේවය අද වාර්තා කළා.

ඉස්මාත්ගේ පියා වන මොහොමඩ් යූසුෆ් ඉබ්‍රහිම් මේ වන විට අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙන අතර ඔහු 2015 මහ මැතිවරණයේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු අපේක්ෂකයෙකුද වෙනවා.

A photo posted in 2016 on the Sri Lankan Minister of Science Technology and Research???s official facebook page from a 2016 event shows Sujeewa Senasinghe (in white), former State Minister of International Trade, shaking the hand of Imsath Ahmed Ibrahim as his father, billionaire spice trader Mohamed Ibrahim looks on.
A neighbor of the family confirmed the identities of the men to CNN.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *