සියඹලාණ්ඩුවට තද සුළං : නිවාස 10කට හානි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

මොණරාගල – සියඹලාණ්ඩුව – කිඹුලාවෙල ප්‍රදේශයට අද උදෑසන හමා ගිය තද සුළඟකින් නිවාස 10කට පමණ හානි සිදුව තිබෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රියේ සිට වර්ෂාවත් සමඟ මෙලෙස තද සුළං තත්ත්වයක් තිබූ බවයි Lanka ඇත්ත වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව ප්‍රදේශයේ වගාවන්ට ද සුළඟින් හානි සිදුවුණා.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *