වසර 29 කාලයෙන් සැඟවූ ඒ සත්‍යය අප්‍රේල් 29 සවස 3ට රටට විවරවන වගයි….

ජවිපෙ 2වැනි කැරැල්ලේ 2වැනි කාණ්ඩයවන ‘සටනින් සටන’ ග්‍රන්ථය 2019 අප්‍රෙල් 29 සදුදා පස්වරු 3ට කොළඹ 5 තුංමුල්ලේ ශ්‍ර සම්බුද්ධ ජයන්ති මන්දිර ශ්‍රවණාගාරයේදි ජනගත වේ.

ඒ සදහා සහභාගිවන මෙන් ඔබට ගෞරවයෙන් කරන ඇරයුමයි මේ. ග්‍රන්ථය පිටු 1024කි. ඡායාරූප 1347ක් ඇතුලත්ය.

මිල රුපියල් 2,500ක් වන ග්‍රන්ථය එදින රුපියල් 2,000ක විශේෂ මිලකට ලබාගත හැකිය.

82 total views, 1 views today

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *