ලෝක වෙළෙදපොලේ බොරතෙල් මිල වාර්තාගත ලෙස අඩුවෙයි : $30 දක්වා අඩු වීමේ හැකියාවක්

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

මේ වන විට මෙරට වේලාවෙන් උදෑසන 10.07 වනවිට ලෝක වෙළඳ පළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 61.38 දක්වා පහත බැස තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් ලෝක ආර්ථික වර්ධන අපෙක්ෂක අගය පහළ යාමද, ඔපෙක් රටවල් හා ඔපෙක් නොවන රටවල් අතර නිෂ්පාදනයන් කප්පාදු කිරිමෙ එකගතා හමුව කල්‍ යාමද, රුසියාව ලෝක තෙල් මිල 60$ තමනට සෑහීමකට පත්විය හැකි බව ප්‍රකාශ කිරිමද මෙම මිල පහළ යාමට බලපා තිබෙනවා.

මෙම මොහොතෙහි ඔපෙක් සංවිධානය බ්‍රෙන්ට් බැරලයක මිල $30 පහළ යාමට නොදි සිටීමට විශාල උත්සාහයක් ගනු ලබමින් සිටීනවා. ඇමරිකන් වෙළඳ පළේ මිල මේවන විට බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 52.44 කි.

උදාර හෙමචන්ද්‍ර

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *