ලලයි ලිලයි ලයි කොල්ලයි කෙල්ලයි – නාමල් ලිමිනි නැටුම (Leaked Video)VIDEO 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

තවත් සතියකට පමණ පසු ලබන 12 වනදා මැදමුලනේදීත් 17 වනදා ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේදීත් විවාහ උත්සව පැවැත්වීමට සූදානමින් පසුවන නාමල් රාජපක්ෂ හා ඔහුගේ මනාලිය වන ලිමිනි වීරසිංහ සමග සාදයකදී කළ නැටුමක කොටසක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත නිකුත්ව තිබේ.

මේ සමග එය දැක්වේ.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *