ලංගම සේවකයින් පිරිසක් සිරිකොත ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් සේවකයින් පිරිසක් සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය තුළ විරෝධතාවක් පැවැත්වූ බව Lanka ඇත්ත වාර්තාකරු පවසයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ, ජාතික සේවක සංගමය නියෝජනය කරන ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් සේවකයින් පිරිසක් සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය තුළ අද(10) පෙරවරුවේ සිට මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබුණි.

තම උසස්වීම් පිරිනැමුනද, ඊට සරිලස අයුරින් වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුනොවීම විරෝධතාවට හේතුවී තිබුණි.

විරෝධතාවයේ නිරත පිරිස ගැටලුවට විසඳුම් ලැබෙන තුරු සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථාන පරිශ්‍රයෙන් ඉවත්ව නොයන බවට ප්‍රකාශ කරමින් තවදුරටත් එහි රැඳී සිටියි.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *