“ගෝඨාගේ හැටි ඔහොම තමයි”: මහින්ද කියයි

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

මහින්ද සහ ගෝඨාභය ඇතුළු පිරිසක් පසුගිය සතියේ විවාහ මංගල්‍යයකට සහභාගි වූහ. විවාහ වූයේ ටිරාන් අලස්ගේ පුත‍්‍රයාය. මහින්ද ගෝඨාභය ඇතුළු කණ්ඩායමට වෙනම විශේෂ කොටසක් වෙන් කර තිබුණු නමුත් දිවා ආහාරය වේලාවේ ගෝඨාභය පිරිසත් සමඟ ආහාර බෙදාගැනීමට පෝලිමේ සිටිනු ටිරාන්ට දකින්නට ලැබුණි.

වහා එහි ආ ටිරාන් ”මොකද සර් මේ පෝලිමේ? අපි සර්ලට වෙනම තැනක් වෙන් කරලානේ තියෙන්නේ” යැයි කීවේය.

”ඒකට කමක් නැහැ ටිරාන්. මම මේ අයත් එක්ක කතා කර කර පෝලිමේ ආවා. මමත් සාමාන්‍ය මිනිහෙක්නේ. අනික් අයට පෝලිමේ යන්න පුළුවන් නම් මට විතරක් බැරිකමක් නැහැ” ගෝඨාභය කීවේ සිනාසෙමිනි. මේ කථාබහ අසා සිටි මහින්ද ටිරාන්ට කීවේ ” එයාගේ හැටි ඔහොම තමයි ” කියාය.

Facebook Comments

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *