ගමට ගිය ජනතාවට කොළඹට එන්න අද සිට යළිත් ප්‍රවාහන සේවා

උත්සව සමය වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි කොළඹට පැමිණිම සඳහා අද(15) දිනයේ සිට ප්‍රවාහන පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ප්‍රවාහන බලධාරින් පවසයි.

නැතැක් චාරිත්‍රවලින් අනතුරුව ඊයේ(14) දිනයේ සිට ලංගම බස් රථ සේවා ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වට පත් කර ඇති බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

70 total views, 1 views today

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *