ආසියානු කරාතේ ශූරතා තරගාවලියට ලංකාවෙන් ක්‍රීඩකයින් 5ක්

මැලේසියාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත 18වන ආසියානු කරාතේ ශූරතා තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් පස් දෙනෙකු සහභාගී වීමට නියමිතයි.

එම ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනා මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් වීම විශේෂත්වයක්.

මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී 18 වන කරාතේ ශූරතා තරගාවලිය මැලේසියාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඊට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් පස් දෙනෙකු සහභාගී වෙයි.

එම තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සපයා ගැනීම උදෙසා එම විද්‍යාලයීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී රිදම් ඔෆ් කරාතේ නමින් කරාතේ සංදර්ශණයක් සංවිධානය කර තිබුණි.

21 total views, 1 views today

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *